Cookie- och integritetspolicy

Introduktion
När du besöker vår webbplats samlas information om dig in som sedan används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på webbplatsen. Om du inte vill att information om dig ska samlas in så bör du rensa dina cookies (se instruktioner) och avstå från att använda webbplatsen. Nedan har vi förklarat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies
Webbplatsen använder “cookies”, som är textfiler som lagras på din dator, mobil eller liknande enhet för att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och för att kunna rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadliga koder som till exempel virus.

Det är möjligt att ta bort eller blockera cookies. Se instruktioner:  http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du rensar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje parter, som i varierande grad kan innehålla:

 

Personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad olika typer av information. Detta sker till exempel när du får tillgång till innehåll, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, eller på annat sätt använder tjänster eller gör köp via webbplatsen.

Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av information: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din IP-adress, geografiska plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du uttryckligen ger ditt samtycke och anger informationen själv, behandlar vi även: Namn, telefonnummer, e-post, adress samt betalningsuppgifter. Detta sker vanligtvis i samband med att du skapar en inloggning eller genomför ett köp.

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska samt organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid mot lagen.

Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa annonser som sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar samt för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod
Uppgifterna sparas under den period som lagen tillåter och vi raderar dem när de inte längre behövs. Lagringsperioden beror på vilken slags information det är och vilken orsak som ligger bakom lagringen. Det är därför inte möjligt att ge en allmän tidsram för när information raderas.

Utlämnande av uppgifter
Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du ser och eventuellt klickar på, geografisk plats, köns- och ålderssegment etc. lämnas vidare till tredje parter i den mån dessa uppgifter känns till. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet “Cookies” ovan. Informationen används för att rikta reklam.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för att lagra och behandla uppgifter. De behandlar uppgifterna enbart för vår räkning och får inte använda dem för egna syften.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post etc. kommer endast att ske om du samtycker till det. Vi använder endast informationsbehandlare i EU eller i länder som kan erbjuda ett adekvat skydd av dina uppgifter.

Insikter och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifter. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Detta kan göras genom att kontakta: [email protected]. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datatilsynet (Dataskyddsmyndigheten).

Ansvarig utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

Briix Marketing
Skipperstien 2 voer
8950 Ørsted
Telefon: 23495747
Email: [email protected]